Ο χώρος του COSMOS STUDIES

Υποδοχή – Γραμματεία


Στο φιλικό και ευχάριστο περιβάλλον του σχολείου μας, σας υποδέχονται οι Εκπαιδευτικοί Σύμβουλοι του COSMOS STUDIES.

Οι χώροι είναι αυστηρά διαμορφωμένοι σύμφωνα με τις υψηλές προδιαγραφές, σε ότι αφορά την αισθητική, την υγιεινή και την ασφάλεια μικρών και μεγάλων σπουδαστών.

Αίθουσες Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών


Οι αίθουσες διδασκαλίας είναι πλήρως εξοπλισμένες με όλο το ηλεκτρονικό υλικό που είναι απαραίτητο για την εκμάθηση ξένων γλωσσών με όλα τα εκπαιδευτικά μέσα που διαθέτει το COSMOS STUDIES:

  • Slides
  • Βιντεοσκοπήσεις
  • Μαγνητοφωνήσεις
  • Βιντεομαθήματα

Κλειστά Group 5-9 ατόμων, της ιδίας ηλικίας και των ιδίων δυνατοτήτων, χρησιμοποιούν τα συνεδριακά έδρανα για τη διαδασκαλία των ξένων γλωσσών στις φωτεινές αίθουσες διδασκαλίας του COSMOS STUDIES.

Αίθουσες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Αίθουσες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Σε ευήλιο και ευάερο χώρο πραγματοποιούνται οι διαλέξεις των Καθηγητών Πληροφορικής στα τμήματα ενηλίκων. Εξοπλισμένες με Η/Υ τελευταίας τεχνολογίας, οι αίθουσες πληροφορικής παρέχουν ένα άνετο περιβάλλον τόσο για διδασκαλία όσο και για πρακτική άσκηση.

Χρησιμοποιώντας Η/Υ τελευταίας τεχνολογίας, οι σπουδαστές στο COSMOS STUDIES, εργάζονται σε ένα ευχάριστο περιβάλλον αξιοποιώντας την ενισχυτική διδασκαλία της γλώσσας που σπουδάζουν με τη χρήση των multimedia προγραμμάτων.

Σε ευήλιο και ευάερο χώρο πραγματοποιούνται οι διαλέξεις των Καθηγητών Πληροφορικής στα τμήματα ενηλίκων. Εξοπλισμένες με Η/Υ τελευταίας τεχνολογίας, οι αίθουσες πληροφορικής παρέχουν ένα άνετο περιβάλλον τόσο για διδασκαλία όσο και για πρακτική άσκηση.

Χρησιμοποιώντας Η/Υ τελευταίας τεχνολογίας, οι σπουδαστές στο COSMOS STUDIES, εργάζονται σε ένα ευχάριστο περιβάλλον αξιοποιώντας την ενισχυτική διδασκαλία της γλώσσας που σπουδάζουν με τη χρήση των multimedia προγραμμάτων.