θεολογια

Κύριοι στόχοι του Μεταπτυχιακού Θεολογικών Σπουδών είναι η κατάρτιση των σπουδαστών, προκειµένου να ανταποκριθούν στις πολλαπλές απαιτήσεις της Εκπαίδευσης και στο αξιόλογο έργο που επιτελεί στην κοινωνία εδώ και 2000 χρόνια η Εκκλησία, καθώς επίσης και η συµβολή του στη δηµιουργία ενός διεθνούς εµβέλειας κέντρου θεολογικών σπουδών και ανεξάρτητου βήµατος διαθρησκειακού διαλόγου και πολιτισµού στο Πανεπιστήµιο Νεάπολις στην Πάφο.

Βασική προϋπόθεση, η παροχή υψηλού επιπέδου µεταπτυχιακής παιδείας σε Θεολόγους, πνευµατικούς ανθρώπους και επιστήµονες ανθρωπιστικών σπουδών που θέλουν να εµβαθύνουν σε Θεολογικά θέµατα και να αποκτήσουν δεξιότητες, οι οποίες θα τους βοηθήσουν στην επαγγελµατική και προσωπική τους ανάπτυξη. Κληρικοί και λαϊκοί θεολόγοι, καθώς και δάσκαλοι, που διδάσκουν το µάθηµα των θρησκευτικών, ή φιλόλογοι και πτυχιούχοι άλλων συναφών ανθρωπιστικών σπουδών βρίσκουν άνετη διέξοδο στην επιµόρφωσή τους. Το Πανεπιστήµιο Νεάπολις Πάφου, διεκδίκησε και επέτυχε µια εξαίρετη θέση µεταξύ των ελληνόφωνων ορθόδοξων θεολογικών σχολών. Διαθέτει την πείρα διαπρεπών καθηγητών, επιλεγµένους µε έλλογα κριτήρια, σπουδαστές, υλικοτεχνική υποδοµή άριστων προδιαγραφών. Δίνει ώθηση στην ανανέωση µέσα από την ανανεωτική Ορθόδοξη Θεολογία.