Προγράμματα Πληροφορικής από το COSMOS STUDIES

ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ

Βασικές Έννοιες Πληροφορικής (ΕΙΣΑΓΩΓΗ)
Διαχείριση αρχείων (WINDOWS)
Επεξεργασία Κειμένου (WORD)
Λογιστικά Φύλλα (EXCEL)
Παρουσιάσεις (POWER POINT)
Βάσεις Δεδομένων (ACCESS)
Διαχείριση Πληροφοριών (INTERNET-OUTLOOK)

ΓΙΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥΣ

Επεξεργασία Κειμένου (WORD Advanced)
Λογιστικά Φύλλα (EXCEL Advanced)
Βάσεις Δεδομένων (ACCESS Advanced)
Παρουσιάσεις (POWER POINT Advanced)

EΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ

ΤΥΦΛΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
WEB DESIGN: FRONTPAGE / DREAMWEAVER / FLASH / DIRECTOR
ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΑ: PHOTOSHOP, PREMIERE, CORELDRAW, AUTOCAD
ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ: PASCAL, C++, VISUAL BASIC, FORTRAN, JAVA, SQL, HTML
ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ: MATLAB, MATHEMATIKA
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ: EUROFASMA, ΚΕΦΑΛΑΙΟ