δημ γραφ

Συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία το πρωτοποριακό και καινοτόμο πρόγραμμα του COSMOS STUDIES Διαβατών! Δημιουργική ώρα γραφής και επιπλέον προφορικά για όλους τους μαθητές μας! Οι μαθητές μας έχουν τη δυνατότητα να συνομιλήσουν στα αγγλικά για κάποιο συγκεκριμένο θέμα, να γράψουν έκθεση βασισμένη σε συγκεκριμένο project, να μελετήσουν ένα αγγλικό βιβλίο και να απαντήσουν σε ερωτήσεις σχετικά με αυτό, να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους και να νιώσουν σίγουροι για τον εαυτό τους!conversation1