Ισπανικά

 

Τα ισπανικά (espanol) ή καστιλιάνικα (castellano) είναι μια ιβηρική ρομανική γλώσσα. Είναι η ευρύτερα ομιλούμενη ρομανική γλώσσα και η τέταρτη σε σειρά κατάταξης ομιλούμενη γλώσσα παγκοσμίως. Ομιλείται ως πρώτη γλώσσα από περίπου 402 εκατομμύρια ανθρώπους. Θεωρείται η δεύτερη πιθανώς σημαντική γλώσσα μετά την αγγλική σε ό,τι αφορά τον δυτικό κόσμο, χάρη στην αυξανόμενη χρήση της στις ΗΠΑ, της σχετικής επιβολής της στην εκπαίδευση, της αυξανόμενης οικονομίας του ισπανόφωνου κόσμου, της επιρροής της στη μουσική βιομηχανία και την παγκόσμια λογοτεχνία.

Tα διπλώματα DELE είναι οι μοναδικοί επίσημοι τίτλοι διεθνούς χαρακτήρα που εκχωρεί το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και αποδεικνύουν την γνώση της ισπανικής γλώσσας. Στην Ελλάδα οι εξετάσεις αυτές οργανώνονται από το Ινστιτούτο Θερβάντες.

 

Τα Διπλώματα Ισπανικής DELE θεωρούνται αποδεικτικά επαρκούς γνώσης των ισπανικών για οποιαδήποτε επαγγελματική ή εκπαιδευτική δραστηριότητα.

 

Το επίπεδο Α1 του DELE είναι το δίπλωμα που αντιστοιχεί στο πρώτο από τα έξι επίπεδα εκμάθησης που προτείνει το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης. Αυτό το δίπλωμα πιστοποιεί ότι ο μαθητής έχει τις γνώσεις που του επιτρέπουν να ανταποκριθεί σε συγκεκριμένες και αναμενόμενες καταστάσεις της καθημερινής ζωής.

 

Το επίπεδο Α2 του DELE είναι το δίπλωμα που αντιστοιχεί στο δεύτερο από τα έξι επίπεδα εκμάθησης που προτείνει το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς και πιστοποιεί ότι ο μαθητής έχει τις γνώσεις που του επιτρέπουν να ανταποκριθεί σε συγκεκριμένες και αναμενόμενες καταστάσεις της καθημερινής ζωής. Οι εξετάσεις για το επίπεδο Α2 διεξάγονται πρώτη φορά από το Ινστιτούτο το Μάιο του 2010.

 

Το Diploma B1 (Nivel Inicial) πιστοποιεί την γλωσσική ικανότητα που απαιτείται προκειμένου να αντεπεξέλθει κάποιος ικανοποιητικά σε καταστάσεις της καθημερινής ζωής, που δεν απαιτούν μια εξειδικευμένη χρήση της γλώσσας. Σύμφωναμετην ALTE (Association of Language Testers in Europe), το Diploma B1 (Nivel Inicial) αντιστοιχείσταπαρακάτωδιεθνήδιπλώματα:

 

Αγγλικά: Preliminary Englist Test (PET)

Γαλλικά: Diplome d΄Etudes en Langue Francaise (DELF/B1)

Γερμανικά: Zertifikat Deutsch als Fremdsprache (ZD)

Το Diploma Escolar Β1 (θα διεξάγεται μόνο Μάιο και μόνο σε συγκεκριμένες πόλεις): Στο αρχικό επίπεδο εντάχθηκε ένα πρόσθετο μοντέλο εξέτασης που απευθύνεται ειδικά σε παιδιά και έφηβους, το οποίο διατήρησε το επίπεδο του αρχικού μοντέλου εξέτασης, αλλά με θέματα και ασκήσεις πιο κατάλληλα για ηλικίες μεταξύ 12 και 17 ετών.

 

Το Δίπλωμα Ισπανικών Diploma B2 (Nivel Intermedio – Basico) δίνει δικαίωμα πρόσβασης στον ανώτερο κύκλο του πρώτου επιπέδου των ειδικών μαθημάτων που αντιστοιχούν στις Κρατικές Σχολές Γλωσσών. Σύμφωναμετην ALTE (Association of Language Testers in Europe), το Diploma B2 (Nivel Intermedio) αντιστοιχείσταπαρακάτωδιεθνήδιπλώματα:

 

Αγγλικά: First Certifi cate in English (FCE)

Γαλλικά: Diplome d΄Etudes en Langue Francaise (DELF/B2)

 

Diploma C1 θα διεξαχθεί για πρώτη φορά τον Νοέμβριο του 2010. Το περιεχόμενο του Διπλώματος θα αναρτηθεί σύντομα.

 

Το Δίπλωμα Ισπανικών Diploma C2 (Nivel Superior) απαλλάσσει τους δικαιούχους του από την υποχρέωση να υποβληθούν σε οποιαδήποτε εξέταση δεδομένου ότι έχει ενταχθεί στο εκπαιδευτικό σύστημα της Ισπανίας και ισοδυναμεί με σπουδές που έγιναν στο εξωτερικό.

 

http://atenas.cervantes.es/gr/default.shtm

Στο πλαίσιο της περαιτέρω ανάπτυξης του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, διενεργούνται εξετάσεις πιστοποίησης της γνώσης της Ισπανικής Γλώσσας στο επίπεδο Β2 «καλή γνώση» και στο Γ1 επίπεδο «πολύ καλή γνώση».

 

http://www.kpg.ypepth.gr/

Στο ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΟΥΔΩΝ CENTRAL STUDIES υπάρχουν προγράμματα προετοιμασίας για το ειδικό μάθημα της ισπανικής γλώσσας στις πανελλήνιες εξετάσεις, που διοργανώνονται απο το Υπουργείο Παιδείας, για την εισαγωγή των υποψηφίων στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΗΛΙΚΙΑ!

Η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας δεν είναι προνόμιο των μικρών ηλικιών. Σήμερα, ό,τι ηλικία κι αν έχουμε, οφείλουμε και μπορούμε να μάθουμε μία ή και δύο ξένες γλώσσες.

 

Οι σπουδαστές μας προετοιμάζονται για τα όλα τα πτυχία της Ισπανικής γλώσσας

 

INICIAL, BASICO, SUPERIOR

 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

Ειδικά προγράμματα για επαγγελματίες κάθε ειδικότητας.ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ, BUSINESS, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ.

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΕΒΟΝΤΑΙ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ

Τμήματα ενηλίκων που ξεκινούν όλο το χρόνο, για να διαλέξετε πότε θα αρχίσετε. Δυνατότητα και ατομικού προγραμματισμού.

 

ΟΛΙΓΟΜΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ 6 – 9 ΑΤΟΜΩΝ

Αποκλειστικά με σπουδαστές του ίδιου επιπέδου γνώσεων και ηλικίας.

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟ! ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΜΕ MULTIMEDIA & ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΧΩΡΙΣ ΣΤΑΘΕΡΑ ΩΡΑΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Με ώρες παρακολούθησης και ύλη που διαλέγει ο ενδιαφερόμενος. Για όσους δεν μπορούν να δεσμευτούν σε σταθερά ωράρια.

 

ΑΡΙΣΤΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Πτυχιούχοι πανεπιστημίου, εκπαιδευμένοι στη σύγχρονη μεθοδολογία, με γνώση του τρόπου εκμάθησης των ενηλίκων.

 

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ

MULTIMEDIA για ατομικό μάθημα στο computer με ήχο και εικόνα.

VIDEOΜΑΘΗΜΑΤΑ για τη μεταφορά αυθεντικών διαλόγων στην τάξη.

VIDEOΣΚΟΠΗΣΗ των μαθημάτων, για να εντοπίζει ο μαθητής τις αδυναμίες και τις ελλείψεις του.

ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ του μαθητή, για έλεγχο της προόδου του.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Συχνές επαναλήψεις

 

Ειδική καρτέλα για έλεγχο της προόδου, σε κάθε ώρα μαθήματος Test κατά τη διάρκεια των σπουδών Mocktest πριν τις εξετάσεις πτυχίων, για να εξοικειώνονται οι μαθητές με το κλίμα των εξετάσεων.