Η Γαλλική γλώσσα είναι η τρίτη από τις Ρομανικές γλώσσες από άποψη αριθμού ομιλητών ως μητρική γλώσσα, μετά την Ισπανική και την Πορτογαλική, αλλά η μόνη με δυναμική παρουσία και στις πέντε ηπείρους. Το 2006 ήταν η 4η ομιλούμενη γλώσσα στον κόσμο με 520 εκατομμύρια ομιλητές, στην Ευρώπη ομιλείται από 72 εκατομμύρια γαλλόφωνους ως μητρική γλώσσα. Είναι επίσημη γλώσσα σε διάφορες κοινότητες και οργανισμούς, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Πριν από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο τα Γαλλικά (και τα Αγγλικά) θεωρούντο διεθνής γλώσσα, ιδιαίτερα σε πεδία όπως η διπλωματία, το εμπόριο, η ναυτιλία και οι μεταφορές. Σήμερα παραμένουν μαζί με τα αγγλικά και τα ισπανικά ως ισχυρή γλώσσα στη διπλωματία.

Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΗΛΙΚΙΑ!

Η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας δεν είναι προνόμιο των μικρών ηλικιών. Σήμερα, ό,τι ηλικία κι αν έχουμε, οφείλουμε και μπορούμε να μάθουμε μία ή και δύο ξένες γλώσσες.

Οι σπουδαστές μας προετοιμάζονται για τα όλα τα πτυχία της Γαλλικής γλώσσας

 • Α1
 • Α2
 • Β1
 • Β2
 • C1
 • C2
 • Sorbonne 1
 • Sorbonne 2

Το Γαλλικό Ινστιτούτο διοργανώνει εξετάσεις και γλωσσικές δοκιμασίες στη γαλλική γλώσσα που επικυρώνουν επίσημα το επίπεδο γνώσης.

DELF-DALF Στους υποψήφιους που έχουν επιτύχει στις εξετάσεις, χορηγείται ένα διεθνώς αναγνωρισμένο δίπλωμα με συγκεκριμένα κριτήρια προσόντων, που ορίζονται από ειδικούς σε ευρωπαικό επίπεδο τα οποία εγγυώνται τη διεθνή φήμη και αναγνώριση αυτών των διπλωμάτων στην αγορά εργασίας και στους επίσημους ευρωπαικούς και διεθνείς οργανισμούς. Οι εξετάσεις DELF – DALF μπορούν να διεξαχθούν σε όλα τα γαλλικά ινστιτούτα και αρμόδια εξεταστικά κέντρα ανά τον κόσμο.

Το νέο σύστημα εξετάσεων περιλαμβάνει έξι ανεξάρτητα διπλώματα, εναρμονισμένα με τα έξι επίπεδα του ευρωπαϊκού πλαισίου, χωρίς προαπαιτούμενες ενότητες. Μια εκδοχή για εφήβους οργανώνεται για τα επίπεδα Α1, Α2, Β1, Β2 και τα μέσα είναι προσαρμοσμένα στην εφηβική ηλικία.

Διπλώματα SORBONNE Είναι διπλώματα που χορηγούνται σε ξένους υποψήφιους από το πανεπιστήμιο της Σορβόννης-Παρίσι IV

Sorbonne B2

Sorbonne C1: το πιστοποιητικό γαλλικής γλώσσας προϋποθέτει σημαντικές βασικές γνώσεις της γαλλικής γλώσσας και του γαλλικού πολιτισμού.

Sorbonne C2: το δίπλωμα γαλλικής γλώσσας και λογοτεχνίας, με τρεις επιλογές (Λογοτεχνία, Μετάφραση, Ευρωπαικοί Θεσμοί) αποτελεί την εισαγωγή στην ειδικότητα και αποδεικνύει ότι ο σπουδαστής είναι ικανός να παρακολουθήσει μαθήματα ανώτερης εκπαίδευσης.

Sorbonne III
www.ift.gr

Το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας θεσμοθετήθηκε να πιστοποιεί τη γνώση της ξένης γλώσσας σε έξι επίπεδα, όπως έχουν προσδιορισθεί με βάση την κλίμακα επιπέδων γλωσσομάθειας του Συμβουλίου της Ευρώπης.

 

Για τη Γαλλική γλώσσα στην παρούσα χρονική στιγμή πιστοποιούνται τα ακόλουθα επίπεδα:

 • Επίπεδο Α1 «Στοιχειώδης γνώση της ξένης γλώσσας»
 • Επίπεδο Α2 «Βασική γνώση της ξένης γλώσσας»
 • Επίπεδο Β1 «Μέτρια γνώση της ξένης γλώσσας »
 • Επίπεδο Β2 «Καλή γνώση της ξένης γλώσσας »
 • Επίπεδο Γ1 «Πολύ καλή γνώση της ξένης γλώσσας »

Η εξέταση για τα επίπεδα Α1 και Α2 πραγματοποιείται με ενιαίο διαβαθμισμένο τεστ.
www.minedu.gov.gr

 

Στο ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΟΥΔΩΝ COSMOS STUDIES υπάρχουν προγράμματα προετοιμασίας για το ειδικό μάθημα της γαλλικής γλώσσας στις πανελλήνιες εξετάσεις, που διοργανώνονται απο το Υπουργείο Παιδείας, για την εισαγωγή των υποψηφίων στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

Ειδικά προγράμματα για επαγγελματίες κάθε ειδικότητας.ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ, BUSINESS, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ.

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΕΒΟΝΤΑΙ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ

Τμήματα ενηλίκων που ξεκινούν όλο το χρόνο, για να διαλέξετε πότε θα αρχίσετε. Δυνατότητα και ατομικού προγραμματισμού.

 

ΟΛΙΓΟΜΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ 6 – 9 ΑΤΟΜΩΝ

Αποκλειστικά με σπουδαστές του ίδιου επιπέδου γνώσεων και ηλικίας.

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟ! ΑΓΓΛΙΚΑ ΜΕ MULTIMEDIA & ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΧΩΡΙΣ ΣΤΑΘΕΡΑ ΩΡΑΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Με ώρες παρακολούθησης και ύλη που διαλέγει ο ενδιαφερόμενος. Για όσους δεν μπορούν να δεσμευτούν σε σταθερά ωράρια.

 

ΑΡΙΣΤΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Πτυχιούχοι πανεπιστημίου, εκπαιδευμένοι στη σύγχρονη μεθοδολογία, με γνώση του τρόπου εκμάθησης των ενηλίκων.

 

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ

 

MULTIMEDIA

Για ατομικό μάθημα στο computer με ήχο και εικόνα.

ΒΙΝΤΕΟΜΑΘΗΜΑΤΑ

Για τη μεταφορά αυθεντικών διαλόγων στην τάξη.

ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ

Των μαθημάτων, για να εντοπίζει ο μαθητής τις αδυναμίες και τις ελλείψεις του.

 

ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ

Του μαθητή, για έλεγχο της προόδου του.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Συχνές επαναλήψεις.
 • Ειδική καρτέλα για έλεγχο της προόδου, σε κάθε ώρα μαθήματος Test κατά τη διάρκεια των σπουδών.
 • Mocktest πριν τις εξετάσεις πτυχίων, για να εξοικειώνονται οι μαθητές με το κλίμα των εξετάσεων.